Suzuki Shop

01206 862616

2022 Suzuki MotoGP Range

Genuine Brake Pad Set (Front) Suzuki KIZASHI

Genuine Brake Pad Set (Front) Suzuki KIZASHI

Kizashi Centre Cap

Kizashi Centre Cap

Kizashi Roof Rack Storage Bag

Kizashi Roof Rack Storage Bag

Kizashi Wheel Nuts - Genuine Suzuki

Kizashi Wheel Nuts - Genuine Suzuki

Roof Trim Clip - Suzuki Kizashi

Roof Trim Clip - Suzuki Kizashi

Service Kits - Suzuki Kizashi

Service Kits - Suzuki Kizashi